jeudi 21 août 2014

Fanentanana ny fiantsoan’Andriamanitra


Notanterahina tamin’ny 11 hatramin’ny 14 aogositra lasa teo ny fanentanana momba ny fiantsoan’Andriamanitra tany Andaingo, diosezin’i Moramanga. Ireo mpiandraikitra ny Solofo tao amin’ny Diosezy moa no nanomana izany, toy ny fanao isan-taona ihany. Tonga avokoa izay rehetra liana amin’izay fiantsoan’Andriamanitra izay na ankizy na tanora ka nahatratra 80 mianadahy izy ireo.
Efa voalamina tsara daholo ny fandaharam-potoana nandritra ireo efatra andro niarahana ireo: vavaka, fiofanana, fifampizaràna hafaliana tamin’ny hira sy dihy ary hatsikana izay nandraisan’ny rehetra anjara.
I Sr M. Noëline Raivosoa izay ao anatin’ny ekipa misahana an’io fiantsoan’Andriamanitra io eto amin’ny Délégation Madagasikara no nandray anjara tamin’izany fampiofanana izany. Anisan’ny nataony ny nampahafantatra ny Fikambanana: ireo sampan misy, ny fanomezam-pahasoavana sy ny toe-panahy iainana ary ireo asa sahanina.

Tsapa fa samy liana ireo nanatrika ary samy niverina any an-tranony an-kafaliana noho ireo fifampizaràna azony izay afaka hanampy azy amin’ny famantarana sy famaliana ny antso miantefa aminy. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire