mardi 3 mai 2016

FANKALAZANA NY FETIN’I MD LUIGI ORIONE SY 10 TAONA MASERA AMIN’NY MISIONA KATOLIKA ANKAZOABONy alahady 01 mai no nankalazanay ny Fetin’i Md Luigi Orione taty amin’ny distrikanay aty Ankazoabo. Niara nientana sy nifanome tànana tokoa ny fianakaviambe Orionista iray manontolo tamin’ny fanomanana sy fikarakarana. Natomboka tamin’ny Sorona Masina Lehibe izay notarihin’ny pretra eto antoerana Pr Jacquis avy ao amin’ny misioneran’ny Fianakaviana Masina ny fankalazana manetriketrika ny fety niaraka tamin’ireo kristianina rehetra teto amin’ny Fiangonana Ankazoabo; tena maro dia maro izy ireo no niara niombom-bavaka tamin’ny fianakaviambe Orionista. 
Alohan’ny nanombohana ny Sorona Masina nisy ny fanentanana sy fampahafantarana ny tantarampiainan’i Don Orione sy ny asany ary tsapa sy hita tam_in’ireo kristianina fa liana dia liana ary nihetsi-po tokoa izy ireo. 
Ny fanentanana ny Litorjia dia nosahanin’ny maserarehetra niaraka tamin’ireo M.L.O. (Mouvement laical orioniste) sy Antoko mpihira Don Orione ka nandray anjara tamin’ ny “geste  liturjique” nandritra ny antsa fidirana ireo Antoko mpihira Don Orione izay lehibebe kokoa (classe secondaire) ary nandritra ny voninahitra ireo zandriny indrindra (prescolaire sy primaire), ny fitondrana fanatitra dia nentina amin’ny fomba manokana izay narahina fanazavana manokana ireo fanatitra tsirairay avy izay nentin’ny M.L.O. ny hira fisaorana kosa no nadraisan’ny masera anjara. Tena faly sy ravo tokoa ary nankasitraka ny ezaka ataon’ny masera amin’ity faritra ity ny kristianina ary nasongadin’ny filoham-piangonana nisolo tena azy ireo izany. Taorian’ny lamesa dia naira niala hetaheta tamin’ireo solotenan’ny kristianina sy ny mpiara miasa rehetra. 

Ny tolakandro tamin’ny roa ora dia mbola nitohy ny fety nanaovan’ireo Antoko mpihira Don Orione ny “spectacle lehibe” nanehoany ny talentany amin’ny dihy sy hira isankarazany. Feno hipoka ny tokontanin-dry masera ary afapo ny olona tonga nijery niaiky fahaizana sy hakingan’izy ireo ka ny masoandro maty no nampalahelo.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire