mercredi 3 août 2016

PELERINAGE DES JEUNES MALGACHES AU JMJ CRACOVIE

Nanomboka ny Talata 12 Jolay ka hatramin`ny Alakamisy 14 Jolay 2016 ny fiomanam-panahy JMJ Cracovie izay natao teny amin`ny Centre Spirituelle BayPass. Fiomanam-panahy tamin`ny alalan`ny Vavaka, katesizy, asam-baomiera sy fifampizarana tao anaty Gropy.Teo ihany koa ny hafatrafatra sy ny toromarika samihafa mikasika ny Esprit ho an`ny JMJ izay nampahafantarin`ny Mompera Aumonier National dia ny Vavaka mankamin`ny Fibebahana, Esprit de Sacrifice, Esprit de Communion, Esprit de Partage izay tokony hiainan`ny PELERAIN sy motivation ho an`ny JMJ. Marihina fa hatreto dia nanomboka ny fizarana gropy amin`ny zavatra rehetra ho atao eto an-toerana ka hatrany CRACOVIE.
Nisy 94 mianadahy ireo Mpivahiny na Pelerain avy aty Madagasikara ka Eveka 01 Mgr FULGENCE, Pretra 18, Relijiozy 08, Frera 05, ary ireo tanora maro avy amin`ny Diosezy 21 eto Madagasikara izay samy nanana solontena avy isan-Diosezy. Ireo solontena avy amin`ny Fikabanana nandray anjara tamin`ity JMJ International ity dia Sr Marie ALOJZA, Sr Marie BRONISŁAWA, Sr Marie JOCELYNE, ary MIORA avy amin`ny MLO.
Ny 15 Juillet 2016 tamin`ny 1H 45 izahay no niainga teny amin`ny Airoport Ivato. Tonga tao Paris tamin`ny 11H 35, niainga tao indray ary tonga Varsovie tamin`ny 21 H 35. Taorian`io dia samy nanonjy ny Diosezy mandray azy avy ny roatonta, miisa 13 Ireo nandeha amin`ny Diosezy TARNOW, ary 81 Ireo nandeha amin`ny Diosezy POZNAN.
Rehefa tonga tany an-toerana dia nanaraka ny Programa samihafa izay efa nomaniny avy ny isan-diosezy satria efa maro ireo tanora avy amin`ny Firenena samihafa no tonga tao, niara-nivavaka, niombona tamin`ny zavatra rehetra natao, naneho hafaliana tamin`ny fifampizarana kolon-tsaina samihafa nandritra ny Journee Diocesienne.
Marihina fa tena naneho ny maha Malagasy azy tokoa ireo PELERAIN avy aty Madagasikara tamin`ny alalan`ny dihy mirindra AFINDRAFINDRAO miaraka amin`ny Fitafy Malagasy mampiavaka azy ireo izay niarahana tamin`ireo tanora Polonais izay mpandray izao JMJ izao. 

Tsapa tokoa ny Fiombonana teo amin`ny roa tonta satria samy naneho miaraka ny talentany avy tamin`ny alalan`ny Fifanankalozana Kolon-tsaina.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire